Scott Gould

Thinker and expert in engagement

Scott Gould

Thinker and expert in engagement
linkedin-icon

Biography

Scott Gould je autor, savetnik i zagovornik engagement-a, sa ciljem da kompanije izgrade trajne veze sa svojim kupcima, zaposlenima i zajednicama.

Kao konsultant, vodio je tim od 15 rukovodilaca marketinga kako bi kreirao Finsku strategiju za društvene mreže za turizam i sarađivao sa nizom organizacija za angažovanje svojih zajednica, uključujući Citi Council u Eketeru, Microsoft, Somerset Counti Council, Nokia, Kuilliam, Crkva Engleska, ARM i F & V Media.

Bivši crkveni ministar i propovednik, on sada savetuje Fortune Global 500 kompanije o njihovim strategijama angažovanja, kao i predsedavajućeg Britanskog predsedništva Alliance – Enterprise Engagement Alliance.

Tokom svoje karijere do sada, Scott je održao 500 razgovora, sproveo preko 20.000 časova u izgradnji zajednice, i vodio preko 400 događaja.

Scott je član Kraljevskog društva umetnosti.

All session by Scott Gould

Predavanje: Scott Gould

16:00 – 16:40