Predavanje: Bart de Vries

Caption Lines Here
06 Dec 2017
09:45 - 10:30

Predavanje: Bart de Vries

Kako izgraditi kulturu kreativne prakse u PR-u?